Istnieje wiele różnorakich typów górnych źródeł pompy ciepła. We wszystkich przypadkach ich celem jest dostarczanie ciepła do dolnego źródła, które bezpośrednio albo pośrednio ma ogrzewać pomieszczenie. Najprostszym technicznie rozwiązaniem, ale również i najmniej lukratywnym, najmniej efektywnym, jest naprowadzenie na wymiennik z radą wentylatora ciepła z powietrza atmosferycznego. Drugi typ to pompy ciepła wyposażone w sieć rur wypełnionych niezamarzająca substancją, krążąca półtora metra poniżej poziomu kuli ziemskiej. Trzeci, w pewien metodę pokrewny do poprzedniego, typ to pompy ciepła z długa rura będąca wymiennikiem ciepła na głębokości kilkudziesięciu metrów. Dla zwiększenia wydajności podobnych odwiertów z wymiennikami jest kilka. To dość drogie rozwiązanie, niemniej jednak bardzo efektywne. Nieco tańsze, niemniej jednak także bardzo sprawne są pompy ciepła z wymiennikami przy dnie stawu lub rzeki, albo bezpośrednie przepuszczenie wody ze zbiornika i wypuszczenie jej po odebraniu ciepła w całkowicie innym miejscu lub odprowadzenie do wód gruntowych, które to rozwiązanie daje dodatkowe sposobów w zakresie oszczędnej gospodarki wodnej, a nie tylko cieplnej i elektrycznej.