Chodzenie na studia wiąże się z koniecznością tworzenia różnych prac. Zwłaszcza odnosi się to do kierunków humanistycznych. Wielkim wyzwaniem jest stworzenie pracy dyplomowej, której obronienie jest zakończeniem nauki na studiach. Pisanie prac dyplomowych jest bardzo pracochłonnym zajęciem. Studenci wszelkich kierunków, oprócz prac dyplomowych, zobowiązani są wielokrotnie do pisania prac zaliczeniowych, które są podstawą do uzyskania pozytywnej oceny. Brak czasu w sesji, wywołany koniecznością uczenia się do egzaminów, jest przyczyną tego, że wielu studentów korzysta z usług w stylu pisanie gotowych prac. Firmy proponujące pisanie prac licencjackich zajmują się też realizowaniem wielu pozostałych usług. Można tu wskazać na pomoc w zbieraniu materiałów tekstowych, edytowanie prac, sporządzanie analiz, pisanie konspektów, biznes planów itp. Obszar podejmowanych zagadnień jest niezwykle szeroki i obejmuje sporo dziedzin naukowych. Pisanie prac magisterskich na zlecenie cieszy się sporą popularnością wśród studentów przynajmniej z paru przyczyn. Z pewnością należy wymienić tu brak czasu wywołany nadmiarem obowiązków, brak zaangażowania, zbyt trudny do samodzielnego przygotowania temat, kłopoty z dobraniem literatury, lenistwo itp.