XXIV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

 

8 czerwca 2010 r. podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna odbędzie się 24-25 maja 2011 r. w Łodzi. Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki tej środowiskowej dyskusji chcemy zaprezentować na europejskim spotkaniu SUMMIT (październik 2011).

Stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej, są kontynuacją ruchu inżynierskiego, zapoczątkowanego w Paryżu w 1835 r. przez gen. Józefa Bema – twórcy Politechnicznego Towarzystwa Polskiego. Nakłada to na nas szczególny obowiązek wobec społeczeństwa i państwa. Kongresy Techników Polskich są jedną z ważnych form włączania się ruchu inżynierskiego w działalność na rzecz kraju.

Kongres nawiązuje do tradycji ruchu inżynierskiego w Polsce zapoczątkowanego w 1882 r. Zjazdem Techników Polskich w Krakowie (8-10.09). Ostatni przedwojenny Polski Kongres Techników Polskich odbył się w 1938 r. pod honorowym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przy udziale wszystkich ministerstw, a jego organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników.

W ramach przygotowań do XXIV Kongresu Techników Polskich odbywa się szeroka dyskusja na organizowanych w regionach Dniach Techniki oraz konferencjach i seminariach o charakterze regionalnym i branżowym. Na Kongresie w Łodzi przyznamy tytuły Ogólnopolskiego Mistrza Techniki autorom najwybitniejszych rozwiązań technicznych w kraju oraz Diamentowego i Złotego Inżyniera dla wybitnych twórców techniki.

Ze względu na to, iż misją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej, integrowanie polskich techników i inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju, celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych i biznesowych oraz określenie kierunków rozwoju warunkujących zwiększenie innowacyjności gospodarki i przyspieszenia rozwoju naukowo-technicznego w Polsce. W następujących obszarach tematycznych zostanie przedstawiony stan i działania przyszłościowe:

1. innowacyjność polskiej gospodarki,

2. bezpieczeństwo energetyczne Polski,

3. transport warunkiem dynamicznego rozwoju.

Do współorganizacji Kongresu włączyły się reprezentacje różnych środowisk technicznych, takie jak: Rada Główna Instytutów Badawczych, wyższe uczelnie techniczne, Polska Akademia Nauk, Akademia Inżynierska w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. środowiska przemysłowe, biznesowe i wybitni twórcy techniki.