„Zażywający narkotyk” to niekoniecznie oznacza to samo co „zależny„. Kiedy ktoś popada w nałóg, narkotyk staje się dla niego sprawą absolutnie najważniejszą, a jego wykorzystywanie wymyka się spod sprawdzeniu. Zażywanie narkotyków posiada kategorycznie szkodliwy charakter, ale powstaje nadal jeszcze w zasięgu wyboru i pod kontrolą praktykującej je chłopcy i dziewczęta. W tym stanie liczy się jeszcze związek z rodziną, szkołą, liczy się jeszcze przyszłe dni. Jednakże młody człowiek – nawet nie będąc uzależnionym – może łatwo przedawkować, może zginąć w wypadku samochodowym, może napotykać piętrzące się trudności towarzyskie, prawne, szkolne i rodzinne, może narazić swój rozwój w sferze fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej na prawdopodobnie, niepowetowane straty, a wszystko to z powodu narkotyków, alkoholu. Wynika z tego, że nie powinieneś pozwolić młodzieży na ich wykorzystanie.

Narkotyzowanie się w dzieciństwie i okresie dorastania prowadzi do bardziej istotnych problemów w wieku dorosłym. Duże natężenie spożycia alkoholu lub narkotyzowanie się w wieku dorastania silnie koreluje z takimi zjawiskami, jak wczesna inicjacja seksualna, wczesne wstępowanie w związek małżeński, zaniechanie następnej wiedzy, wczesne podejmowanie pracy zawodowej albo wczesne bezrobocie.