Każdy marzy, żeby ujrzeć jakiekolwiek opuszczone miejsca. Jednak te opuszczone miejsca nie dla każdego znaczą to samo, gdyż gusty bywają różne i niejednemu podoba się coś innego. Jeżeli zatem marzymy, że wyjedziemy w fajne miejsce , nie znaczy to, iż wszyscy tam pojadą. Mogłoby być to niesamowicie niepraktyczne, gdyż wszyscy od razu w tym samym … Continue reading →