W dzisiejszym świecie w erze informatyzacji społeczeństwa szybkie przemieszczanie się jest jedną z najważniejszych rzeczy w gospodarce. Niezależny przepływ pieniędzy dóbr i usług stanowi fundament budowanej od wielu lat potęgi gospodarczej Unii Europejskiej. O ile w dziedzinie mobilności kapitału i usług, wynalezienie internetu miało poważny wpływ na ich swobodny przepływ, o tyle w dziedzinie transportu … Continue reading →