Transport jest dziedziną przemysłu ukierunkowaną na wykonywaniu usług przewozu ludzi lub towaru. Przewóz osób powstał kilka lat temu w odpowiedzi na ciągłe zainteresowanie osób podróżami. Dziedzina ta z każdym wiekiem ewaluuje, środki lokomocji używane do tych usług też są coraz nowocześniejsze i szybsze. W teraźniejszych czasach przewóz osób to nie tylko podróże statkiem albo koleją, … Continue reading →